Technika

Inovatívny elektromotor – spoznajte, ako funguje!

Svet elektronizácie nás zaplavuje čoraz viac a viac. Čo však jedným môže vadiť, iní vnímajú ako skutočný pokrok vo svete vedy a techniky. Častokrát si ani neuvedomujeme, ako nás vynálezy nášho i minulého storočia posúvajú vpred a uľahčujú nám každodenný život. Vezmite si také auto. Dennodenne ho využívame bez toho, aby sme sa zamýšľali nad tým, čo všetko stojí za jeho vznikom. Vnímame ho ako bežnú súčasť našich životov a aj keď si to ťažko priznávame, život bez neho by bol o niečo komplikovanejší. Dnes sa ale bližšie pozrieme na elektromotor, ktorý môže byť rovnako právom považovaný za skutočný objav. 

Čo je vlastne elektromotor?

Elektromotor a elektroprevodovka
Charakteristika elektromotoru

Ešte predtým, ako sa pustíme do vysvetľovania toho, ako elektromotor funguje, mali by sme vedieť, o čo vlastne ide. Ide v podstate o elektronické zariadenie, ktoré premieňa elektrický prúd na mechanické fungovanie – rotačný pohyb. Opačným prípadom sú zariadenia, ktoré premieňajú mechanickú prácu na elektrickú. Ide o takzvané dynamo alebo alternátor. Pýtate sa, ako je možné takéto fungovanie? Veľmi jednoducho! Elektromotor počas svojho fungovanie využíva fyzikálny jav – elektromagnetizmus. Silové polia navzájom na seba pôsobia a vzniká vzájomné priťahovanie a odpudzovanie elektromagnetov. Elektromotor má v tomto smere tri základné úrovne fungovania – motorický, generatorický, alebo úroveň brzdy. Môžeme povedať, že každý elektromotor sa skladá z dvoch základných častí – pohyblivá a nepohyblivá časť. Nepohyblivá časť na nazýva stator a pohyblivá zase rotor. Bežne elektromotor funguje tak, že vodiče rotora a magnetické pole statora vytvárajú krútiaci moment, ktorá sa potom prenáša na rotor stroja. Motor sa v takomto prípade začne otáčať a vzniká mechanická práca. 

Základné rozdelenie elektromotorov

Keď už vieme, ako približne elektromotor funguje, poďme sa pozrieť na to, ako je možné ich rozdeliť. Rozdelenie elektromotorov môžeme zhrnúť do dvoch veľkých skupín. Prvú tvoria elektromotory na jednosmerný prúd. Sem patria:

–          Motor s permanentnými magnetmi

–          Paralelný motor

–          Sériový motor

–          Motor s elektromagnetmi

–          Sériovo-paralelný motor

Druhú skupinu tvoria elektromotory na striedavý prúd. Do tejto kategórie zaraďujeme:

–          Motor synchrónny

–          Motor asynchrónny

–          Motor krokový

–          Motor jednofázový

–          Motor viacfázový

Pokiaľ vás zaujal svet elektromotorov a chcete sa o nich dozvedieť viac, kliknite na webovú stránku https://www.elektromotory.sk.