Browse Category by Online marketing a SEO
Online marketing a SEO

Spätné odkazy a ich vplyv

Na budovanie povedomia o vašej webovej stránke výborne slúžia kvalitné spätné odkazy. Nezáleží pritom na tom, či vaša webová stránka poskytuje produkt alebo službu. Získavanie spätných odkazov je nástrojom offsite SEO a vďaka kvalitným spätným odkazom sa zabezpečí, aby vaša webová stránka bola na popredných pozíciách vo fulltextových vyhľadávačoch. Čím je váš web vo vyhľadávačoch vyššie, tým sa dá osloviť viacero zákazníkov a tým ste schopní dosahovať aj väčší zisk z vášho internetového podnikania. Preto sa do kvalitného linkbuildingu oplatí investovať čas aj peniaze, pretože to prináša výhody a vyššiu konkurencieschopnosť voči podobným webovým stránkam.

Linkbuilding a spätné odkazy

Účinný spätný odkaz je v internetovom svete niečo ako online referencia, avšak nie je dôležitý počet spätných odkazov ale rozhodujúca je ich kvalita a autorita webu z ktorého spätné odkazy na webovú stránku odkazujú. Preto nie je veľmi výhodné mať veľký počet spätných odkazov z neautoritatívnej alebo slabej web stránky, ale skôr je výhodnejšie a efektívnejšie  mať spätné odkazy na webovej stránke s vysokou autoritou. Pri budovaní optimalizácie webovej stránky pomocou spätných odkazov je tiež dôležitý ukazovateľ link juice. Hodnota ukazovateľa link juice stúpa so silou a autoritou webovej stránky, čiže čím je vyššie číslo link juice tým je kvalitnejšia zdrojová web stránka. Silné spätné odkazy by tiež mali obsahovať vhodne zvolené kľúčové slovo, ktoré potenciálni zákazníci často hľadajú. Preto je potrebné pred budovaním linkbuildingu si spraviť kvalitnú analýzu kľúčových slov, ktorá zabezpečí výber tých najvyhľadávanejších slov.

Spätné odkazy a ich umiestnenie na webe

Spätné odkazy môžu byť umiestnené na v dnešnej dobe veľmi popularizovaných sociálnych sieťach (Facebook, Twitter, Google + a podobne), katalógoch, všeobecných magazínoch, PR weboch, blogoch alebo na rôznych diskusných fórach. Väčšinou bývajú vo forme URL adresy, zlinkovaného kľúčového slova, reklamného banneru alebo vo forme sponzorovaného odkazu.

Webová stránka www.linkbuilding-seo.sk sa venuje tomu, že poskytuje kvalitné spätné odkazy na váš web na silných všeobecných magazínov. Už viac teda nemusíte nakupovať dofollow odkazy zo slabých webov, ktoré aj tak nezaručia lepšiu pozíciu vo fulltextových vyhľadávačoch. Vo všeobecných magazínoch sú prehľadne umiestnené rôzne kategórie a taktiež niekoľkoročný archív. Vďaka archívu sú na webe spätné odkazy neobmedzene dlho a taktiež aj nepretržite, teda  po určitom období netreba platiť za nové spätné odkazy, čo je veľká výhoda.…

Online marketing a SEO

Obsahový marketing, cesta k úspechu

Súvisiaci obrázokMarketing v súčasnosti predstavuje už takmer samostatný vedný odbor, ktorému venuje pozornosť každá spoločnosť, ktorá sa chce stať úspešnosť a maximalizovať svoje zisky. Spoločnosti ho aplikujú nielen počas životnosti celej spoločnosti, ale dôležitým je hlavne pri zakladaní nových spoločností. Aj keď má marketing rozsiahlu históriu, je to oblasť, v ktorej prebiehajú neustále zmeny. A práve monitorovanie toho, čo sa nové v marketingovom svete udeje môže byť významným zdrojom ziskovosti pre nejednu firmu. V posledných rokoch sa začína do popredia dostávať aplikovanie marketingovej metódy, ktorej názov obsahový marketing je odvodený od jej hlavného cieľa – tvoriť dôveryhodný, zaujímavý a prínosný obsah s určitou pridanou hodnotou pre zákazníka. Pokiaľ spoločnosť nemá záujem venovať dostatok času a patričnú pozornosť tejto činnosti, nemala by s jeho aplikáciou vôbec začínať. Už vopred je jasné, že obsahový marketing úspešný nebude. Skúsení odborníci z tejto problematiky odporúčajú, aby sa väčšie spoločnosti jeho tvorbe venovali každý deň niekoľko hodín, pri malých spoločnostiach by mala táto činnosť vziať minimálne dve až tri hodiny z každého dňa. Ak sa spoločnosť ponáhľa so zavedením produktu alebo ponúknutím novej služby na trh a na túto činnosť má len obmedzený časový priestor, aplikácia obsahového marketingu sa neodporúča.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt content marketing smallAby bol obsahový marketing úspešným marketingovým nástrojom v stratégii spoločnosti, musí sa zakladať na pravdivých informáciách. Každá spoločnosť vykonávajúca podnikateľskú činnosť má za hlavný cieľ dosiahnúť maximálne zisky. Viaceré spoločnosti začínajú pri presadzovaní svojej túžby – získať čo najväčší počet zákazníkov využívať nekalé praktiky.  V praxi sa často stáva, že obsah, ktorý má mať pre zákazníka určitú pridanú hodnotu, v skutočnosti obsahuje klamlivé a zavádzajúce informácie. Medzi nekalé taktiky spoločností pri tvorbe obsahového marketingu najčastejšie patria neúplné či nepravdivé informácie. Čoraz viac firiem si začína uvedomovať, že úspešnými sa stanú vďaka tzv. stratégii „win-win“, ktorej hlavným cieľom je maximálna spokojnosť oboch strán – zákazníka aj spoločnosti.

Ak spoločnosť chce, aby sa obsahový marketing stal úspešným, nesmie sa obávať investovania. Najčastejšou chybou, vďaka ktorej obsahový marketing zlyháva je to, že spoločnosti sa snažia šetriť na jeho zdrojoch. Vďaka investíciám do ľudského kapitálu, zvýšením finančných zdrojov či predĺžením času sa môžu spoločnosti stať úspešnými aj v krátkom časovom horizonte. Ak sú zabezpečené dostatočné investície do týchto zložiek, informácie o spoločnosti, produkte či ponúkanej službe sú šírené oveľa efektívnejšie a rýchlejšie.  

Obsahový marketing predstavuje jednu z najúspešnejších marketingových taktík súčasnosti. Avšak na to, aby bol efektívny a ziskový, musí k nemu firma pristupovať komplexne, dlhodobo a snažiť sa vyhnúť zanedbaniu akejkoľvek zložky, ktorá je na jeho realizáciu potrebná.

Online marketing a SEO

SEO optimalizácia, moderný biznis a pomoc firmám

Podnikanie na internete je stále populárnejšie, čo sa samozrejme odzrkadluje aj na počte konkurentov. Na otázku, prečo má podnikanie na internete prednosť pred podnikaním vo fyzickom svete existuje viacero odpovedí. Medzi tieto patria:

  • Nižšie náklady podnikania– firma nemusí prevádzkovať fyzickú predajnu, nemusí zamestnávať predavača, upratovačku atď.
  • Nižšie začiatočné investície– nie je potrebné prenajímať priestory, zariaďovať ich, v prípade šikovnosti online podnikateľa nie je potrebný ani sklad atď.
  • Trend– podiel nakupovania na internete sa neustále zvyšuje, čo je samozrejmé spojené aj s najnovším trendom nakupovať všetko z pohodlia domova, nechať si doviesť tovar až k dverám a podobne
  • Možnosť predávať za nižšie ceny– vzhľadom na vyššie spomínané nižšie náklady podnikania a nižšie počiatočné investície je možné tieto úspory využiť pri cenotvorbe, ktorá sa môže stať nástrojom konkurencie v online prostredí
  • Širší výber– na internete môže človek nakupovať z oveľa širšej ponuky a môže porovnávať produkty na rôznych portáloch z jedného miesta.

Z vyššie uvedeného je jasné, že online podnikanie prináša mnohé výhody ako na strane ponuky, tak aj na strane dopytu. Ak sa však na online podnikanie pozrieme z pohľadu konkurencie, tento trend (zvyšujúca sa online konkurencia) je pozitívny iba z pohľadu kupujúcich, ktorí majú možnosť výberu z viacerych miest, no pre predajcov predstavuje konkurencia riziko a boj. SEO optimalizácia, ktorá vás dostane horeAko sa však presadiť pred konkurenciou na internete? Odpoveďou je seo optimalizácia.

Optimalizácia pre vyhľadávače

SEO, alebo optimalizácia pre vyhľadávače predstavuje optimalizáciu pre vyhľadávače, resp. zlepšovanie pozícií vo vyhľadávačoch. Na čo je to však dobré? Štatistiky Google (najväčšieho a najpoužívanejšieho vyhľadávača) ukazujú, že väčšina vyhľadávajúcich klikne na prvé 3 výsledky vyhľadávania a iba mizivé percento prechádza na 2. stranu, teda za prvých 10 výsledkov vyhľadávania. Je teda zrejmé, že čím vyššie sa nachádzate, tým viac ľudí Vašu webovú stránku navštívy a o to viac návštevníkov na nej nakúpi. SEO je spôsob, ako zvýšiť predajnosť a návštevnosť Vašej webovej stránky. SEO optimalizácia sa skladá z viacerých častí, resp. aktivít, medzi ktoré môžeme zaradiť aj linkbuilding, resp. budovanie odkazov, ktoré predstavuje jednu z techník, ktorá zvyšuje Vaše pozície vo vyhľadávačoch. Jej podstata spočíva v tom, že iná webová stránka odkáže na tú Vašu na konkrétne kľúčové slovo, na ktoré by ste mali následne získať vďaka tomuto odkazu vyššiu pozíciu. Na pozíciu Vašej webovej stránky vo vyhľadávačoch však vplýva veľké množstvo ďalších faktorov, ako napríklad návštevnosť webovej stránky, čas strávený na webovej stránke, miera okamžitých odchodov z webovej stránky, rýchlosť načítania webovej stránky, štruktúra webovej stránky, relevantnosť a kvalita obsahu atď. SEO optimalizáciu môžeme jednoznačne považovať za nevyhnutnú súčasť každého online podnikania.…