Technika

Elektro motor s prevodovkou na mlynček a jeho využitie

Všade okolo nás nájdeme mnoho vynálezov, ktoré nám značne uľahčujú život. Do tejto kategórie patria napríklad automobily alebo iné priemyselné zariadenia, vďaka ktorým sa nám žije oveľa jednoduchšie.  Priemyselné technológie sa neustále posúvajú vpred a ponúkajú nám nové a nové riešenia. Základ mechanizácie a automatizácie tvoria elektromotory, ktoré možno rozdeliť do viacerých kategórií. Medzi elektromotormi nájdeme napríklad elektro motor s prevodovkou na mlynček alebo napríklad jednofázový indukčný motor.

Elektromotory sa využívajú aj pri mechanizácií

Elektro motor s prevodovkou na mlynček a jeho rozmery
Výkon elektro motora s prevodovkou na mlynček

S elektromotormi sa najčastejšie stretávajú tí, ktorí pracujú vo výrobných fabrikách. A tí, ktorí tam pracujú si častokrát ani neuvedomujú, koľko elektromotorov naraz v tomto priestore musí fungovať, aby sme získali požadovaný výstup! Elektromotory dokážu pokryť široký záber činností a bez nich by bolo fungovanie priemyslu ako takého značne obmedzené. Aby však elektromotor splnil svoj účel, musí mať určité špecifické vlastnosti, na základe ktorých elektromotory možno rozdeliť do viacerých kategórií. Na trhu s týmito zariadeniami sa stretneme napríklad s názvom elektromotor s prevodovkou na mlynček, derivačné alebo indukčné elektromotory, synchrónne, komutačné, trojfázové motory alebo univerzálne motory či mnoho ďalších. Hlavnou podstatou elektromorov je premena elektrickej energie na mechanickú. Hnacím motorom pre elektromotor je teda elektrický prúd. Každý elektromotor sa skladá z troch základných častí, ktorých činnosť sa vzájomne ovplyvňuje. Základom je stator a rotor. Stator predstavuje tú časť elektromotora, ktorú možno charakterizovať ako nepohyblivú časť elektromotora. Naproti tomu funguje rotor, ktorý je, naopak, definovaný ako pohyblivá časť, ktorá sa točí vo vnútri statora.

Kde sa najčastejšie s elektromotormi stretávame?

Ako už bolo spomenuté, elektromotory sa využívajú v mnohých sférach priemyslu. Nepredstavujú len výhradu priemyselnej výroby. Používajú sa aj v domácnostiach a to častokrát bez toho, aby sme vôbec o nich vedeli. Okrem toho sa s nimi stretávame aj v dopravných prostriedkoch, ktoré fungujú práve vďaka elektromotorom. V takýchto prostriedkoch sa osvedčili elektromotory s brzdou, ktorá má na starosti zmenu prúdu v elektromotore. Stretneme sa s nimi napríklad v trolejbusoch, električkách, v automobiloch či  v elektrických lokomotívach, ale v súčasnosti sa začína čoraz viac rozmáhať aj ich využitie v hybridnom pohone. Výhodou elektromotoru je to, že oproti benzínovým alebo naftovým motorom nezasahujú do nášho životného prostredia, a to vypúšťaním škodlivých látok do ovzdušia. Elektro motor s prevodovkou na mlynček, ako aj ostatné elektromotory musia byť kvalitné. Na stránke https://el-motor.sk/nájdete ich bohatú ponuku za prijateľné ceny.