E-shopy

Fast fashion – kto za ňou stojí?

Fast fashion môžeme do slovenčiny voľne preložiť ako „rýchla móda“. Rýchla móda je pomenovanie toho, ako v súčasnosti z prevažnej časti funguje módny priemysel. Produkujú sa obrovské množstvá odevov, ktoré sú následne vo veľkom predávané obchodnými reťazcami. Fast fashion podporuje každý, kto si takéto odevy kupuje, a teda je to takmer každá osoba žijúca vo vyspelej krajine. Fast fashion je tak rozšírená, že chtiac či nechtiac sa k jej rozkvetu pripojil každý z nás a to práve prostredníctvom kúpy oblečenia, ktoré je súčasťou fast fashion. Keďže však môžeme spoločne fast fashion rozširovať, dokážeme aj presný opak – zastaviť ju. 

Prečo je fast fashion vnímaná negatívne?

Fast fashion je dostupná pre všetkých
Cena fast fashion

Viete, aký je dôvod za tým, že fast fashion je po celom svete vnímaná negatívne? Dôvod je ten, že fast fashion výrazne prispieva k znečisteniu planéty, čoho následkom je napríklad globálne otepľovanie či znečistenie ovzdušia. Iste ste už zaregistrovali, že globálne otepľovanie je jednou z celosvetovo najdiskutovanejších tém za posledné roky a niet sa čomu čudovať. Voči globálnemu otepľovaniu a ďalším negatívnym vplyvom znečistenia planéty je potrebné zakročiť čo najskôr a jeden zo spôsobov, ako je možné negatívny dopad znečistenia planéty zredukovať, je obmedziť fast fashion a udeliť prísnejšie regulácie na módny priemysel. Spoločne s reguláciou módneho priemyslu je však potrebné zakročiť aj v ďalších odvetviach, keďže fast fashion nie je jediný zdroj znečistenia planéty. 

Ako fast fashion znečisťuje planétu?

V dôsledku fast fashion je planéta znečisťovaná rôznymi spôsobmi. Všetko to začína už pri jednom z prvých krokov pri tvorbe odevov – je ním pestovanie bavlny. Pri tomto pestovaní sú používané nemalé množstvá chemikálií, akými sú napríklad postreky proti rastlinným parazitom. Tieto postreky sa dostanú do ovzdušia, pôdy a vôd, čím sa šíria ďalej. Pri pestovaní veľkých množstiev bavlny dochádza k ďalšiemu problému, ktorým je spotreba enormného množstva vody. Tu však problémy týkajúce sa fast fashion nekončia, ale pokračujú pri vyhadzovaní oblečenia, ktoré bolo nosené len krátky čas. V dôsledku vyhadzovania veľkých množstiev odevov vzniká veľké množstvo odpadu, čo taktiež výrazne prispieva k znečisteniu planéty. Pokiaľ vás téma fast fashion zaujala, navštívte internetovú stránku https://upcycle.sk/