Podnikanie, Produkty a služby

Ako vyzerá proces vedenia účtovníctva s externou spoločnosťou?

Rozhodujete sa, či si budete viesť účtovníctvo sami, alebo zamestnáte svoju účtovnícku, prípadne či budete viesť účtovníctvo prostredníctvom externej účtovníčky? To, že každá z týchto možností má svoje výhody, ale aj nevýhody určite viete a keďže ste sa dostali do fázy rozhodovania, určite tieto možnosti máte prelúskané. Odrádza vás od externej spoločnosti, ktorá vedie účtovníctvo Bratislava to, že si neviete predstaviť proces ako to celé funguje? V tomto článku vám vedenie účtovníctva prostredníctvom externej spoločnosti priblížime.

Pýtate sa, ako to celé funguje?

Účtovníctvo Bratislava a jeho základy
Firma na vedenie účtovníctva v Bratislave

V prvom kole procesu sa stretnete s osobou, ktorá bude vaše účtovníctvo bratislava viesť. Nastavíte si svoj systém, napríklad sa dohodnete ako často budete účtovníčke posielať účtovné doklady, spravidla 1 mesiac, dohodnete sa akou formou budete účtovné doklady doručovať. Vy ako osoba, ktorá v prvom kole spracuje účtovné doklady, ste za ne zodpovedná, teda každý účtovný prípad, ktorý účtovníčka zaeviduje budete podpisovať a na tomto sa tiež dohodnete s vašou účtovníčkou v akom časovom intervale ich budete chodiť podpisovať. Toto je v podstate jedinou vašou úlohou, hromadiť všetky doklady od potvrdení, cez faktúry, objednávky až po zmluvy a podobne. Tieto doklady budete doručovať do externej spoločnosti podľa vopred dohodnutých podmienok a na konci účtovného obdobia vám ich zaúčtované a spracované vaša účtovníčka odovzdá, takisto vám odovzdá účtovnú závierku, daňové priznanie, príp. ak máte záujem o vypracovanie výročnej správy alebo iných doplnkových služieb môžete si objednať u spoločnosti aj tieto.

Čo je pri správnom výbere dôležité?

V súčasnosti existuje veľké množstvo externých firiem, ktoré ponúkajú účtovníctvo bratislava, ak si chcete vybrať tú najlepšiu, je nevyhnutné aby ste mysleli na kvalitu ponúkaných služieb. V prvom rade ide o komunikáciu, ak je vám firma ochotná vysvetliť celý priebeh účtovného roka, dokáže s vami komunikovať aj o vašich potrebách, ide o prvý kvalitný atribút. Ďalším dôležitým atribútom je to, že firma, ktorá bude viesť vaše účtovníctvo má za sebou veľa spokojných zákazníkov. Ak máte záujem o spoločnosť, ktorá vedie kvalitné účtovníctvo bratislava, určite sa obráťte na internetové stránky spoločnosti https://www.easystart.sk/. Nezabúdajte, že účtovníctvo je citlivá záležitosť a práve preto je nevyhnutné aby ste si vyberali to najlepšie, čo vám trh ponúka, pretože vašej účtovníčke musíte v prvom rade dôverovať a musíte sa ňu vedieť spoľahnúť.